Біографія

Козловський Сергій Володимирович.

Доктор економічних наук, професор.

Народився 8 липня 1978 р. у місті Вінниці (Україна).

Протягом 1985-1995 р. навчався в ЗОШ № 6 м. Вінниці.

У 2000 році з відзнакою закінчив Вінницький державний технічний університет, отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Комп'ютеризовані системи, автоматика і управління" та здобув кваліфікацію магістра комп'ютеризованих систем, автоматики і управління.

У 2000 році з відзнакою закінчив Тернопільську академію народного господарства, отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Фінанси і кредит" та здобув кваліфікацію економіста.

У 2003 році закінчив аспірантуру Вінницького державного технічного університету, захистив кандидатську дисертацію в Технологічному університеті Поділля (м. Хмельницький) на тему “Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні на основі нечіткої логіки" та здобув науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.02 – економіко-математичне моделювання.

У 2006 році отримав атестат доцента.

У 2011 році захистив докторську дисертацію у Вінницькому національному аграрному університеті на тему "Управління сучасними економічними системами, їх розвитком та стійкістю" та здобув науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.

У 2013 році отримав атестат професора кафедри адміністративного менеджменту та державного управління.

З 2011 р. – 2013 р. завідувач кафедри адміністративного менеджменту та державного управління Вінницького національного аграрного університету.

З 2014 р. - 2016 р. професор кафедри організації обліку та звітності Вінницького національного аграрного університету, в.о. завідувача кафедри військової підтоговки на громадських засадах.

З 2016 р. професор кафедри міжнародних економічних відносин та професор кафедри управління персоналом і економіки праці Донецького національного університету (м. Вінниця).