Навчальні посібники

posib zed

Зовнішньоекономічна діяльність: теоретичні та практичні аспекти, 2012 р.

(гриф МОНУ №1/11-10894 від 22.11.2011)


У навчальному посібнику розглянуто теоретичні, методологічні та практичні питання здійснення зовнішньоекономічної діяльності на сучасному етапі розвитку світового господарства. Розкрито основні концепції світової торгівлі, охарактеризовано вплив основних методів регулювання зовнішньоторговельної діяльності на стан економіки країни.

posib teor os mod

Теоретичні основи моделювання та фінансово-економічні розрахунки в
менеджменті та бізнесі, 2010 р.
(гриф МОНУ №1/12-438 від 09.02.2010 р.)


У посібнику розглянуто питання фінансово-економічних розрахунків в умовах визначеності (нарощені і дисконтовані суми, потоки платежів, ренти, кредитні розрахунки, оцінка інвестиційних проектів, фінансові розрахунки на ринку цінних паперів) та невизначеності (теорія оптимального портфеля, теоретико-ймовірнісні методи, фінансові ризики). Розглянуто основи економетричних та статистичних розрахунків (ймовірнісний і регресійний аналіз, часові ряди) та теоретичні основи моделювання і прогнозування економічних процесів на основі теорії нечіткої логіки. Наведені питання і задачі для самостійної перевірки знань.

Даний посібник отримав Диплом Лауреата Конкурсу „Книга року”

posib econ anal

Економічний аналіз. Курс лекцій, 2008 р.


В посібнику наведено курс лекцій з дисципліни „Економічний аналіз” для студентів спеціальності 7.050105 „Банківська справа” заочної форми навчання. Посібник побудовано таким чином, що головні елементи теоретичного матеріалу (курсу лекцій) виділено напівжирним шрифтом, менш головні – курсивом, не головні елементи виділено найменшим шрифтом. У посібнику наведено також методичний матеріал для самостійного вивчення дисципліни „Економічний аналіз”, тести для контролю знань, відповіді до тестів, перелік питань, що винесені на атестацію та перелік літературних джерел.

posib fin mat

Фінансова математика, 2006 р.
(гриф МОНУ 14/18.2-630 від 09.03.2006 р.)


У посібнику розглянуто питання фінансової математики в умовах визначеності (нарощені і дисконтовані суми, потоки платежів, ренти, кредитні розрахунки, оцінка інвестиційних проектів, фінансові розрахунки на ринку цінних паперів) та невизначеності (теорія оптимального портфеля, теоретико-ймовірнісні методи, фінансові ризики, теорія нечіткої логіки). Розглянуто теоретичні основи моделювання і прогнозування економічних процесів. Наведено питання і задачі для самостійної перевірки знань.

posib virob mened

Виробничий менеджмент. Практикум, 2006 р.
(гриф МОНУ 14/18.2-131 від 23.01.2006 р.)


В навчальному посібнику викладено основи теорії і практики організації виробничої діяльності на підприємствах. Кожне практичне заняття, що міститься у навчальному посібнику, складається з теоретичної частини, в якій розкриваються теоретичні основи теми; практичної частини, в якій наводяться приклади розв’язування задач з виробничого менеджменту; багатоваріантних завдань, які студент повинен виконувати самостійно. Навчальний посібник-практикум містить значну кількість задач з організації виробничого процесу на підприємствах. На всі наведені в посібнику задачі дано відповіді. Практикум може бути використаний студентами, що навчаються за спеціальністю „Менеджмент організацій”, студентами економічних та технічних спеціальностей, які вивчають дисципліну „Виробничий (операційний) менеджмент”.

posib forg virob

Організація виробництва. Практикум, 2005 р.


В практикумі викладено основи теорії і практики організації виробничої діяльності на підприємствах. Розроблено практичні завдання з актуальних питань організації виробництва, наведено приклади їх розв'язання. Практикум може бути використаний студентами технічних спеціальностей, які вивчають дисципліну “Менеджмент”, слухачами, які опановують другу вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій», а також студентами заочної форми навчання для виконання контрольних робіт з курсів "Організація виробництва" та "Виробничий менеджмент".