НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Управління, моделювання та прогнозування складних економічних процесів з використанням найсучасніших математичних теорій.


ЕКОНОМІЧНА НАУКОВА ШКОЛА:

„Управління розвитком та стійкістю сучасних економічних систем”

Підготував 4 кандидатів економічних наук.

Участь у дослідженнях в рамках держбюджетної теми: „Дослідження розвитку трансформаційних процесів в аграрній економіці макрорегіону Поділля” (державний реєстраційний номер 0111U004338).

Керівництво науково-дослідною темою: „Методологічні засади розвитку та забезпечення стійкості регіональної економічної системи за умов посилення інтеграційних процесів” (державний реєстраційний номер 0112U002136).

Наукове керівництво аспірантами та здобувачами.