На допомогу студенту!

Нормативно-методичне забезпечення:

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Операційний менеджмент”для студентів спеціальності 7.050201 „Менеджмент організацій” денної та заочної форми навчання/ Козловський С.В., Заболотний Г.М., Березюк С.В. — Вінниця ОЦ ВНАУ, 2011. – 67 с. Скачати
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” для студентів напрямку підготовки 6.0502 - “Менеджмент” /Уклад. В.О. Козловський, С.В. Козловський – Вінниця: ВДАУ, 2008 – 44 с. Скачати
Перелік питань до іспиту з дисципліни „Операційний менеджмент” Скачати
Рекомендована література до вивчення дисципліни "Операційний менеджмент" Скачати
Перелік питань до складання іспиту з дисципліни „Ринкова трансформація економіки регіону” Скачати
Рекомендована література до вивчення дисципліни "Ринкова трансформація економіки регіону" Скачати
Перелік питань до складання іспиту з дисципліни „Управління персоналом” Скачати
Рекомендована література до вивчення дисципліни „Управління персоналом" Скачати